1*Duiker

1*Duiker

Een duiker die bekwaam is om veilig en correct gebruik te maken van zijn duikuitrusting in een beschermde trainingsomgeving en die klaar is om openwater ervaring op te doen, begeleid door een ervaren duiker. Hij moet kunnen functioneren volgens het buddy‐systeem van de CMAS.

Lid zijn van een NELOS‐club.

  • Minimaal 16 jaar oud zijn bij aanvang opleiding.
  • Medisch geschikt zijn.
  • Minderjarige duikers dienen bij hun aansluiting een verklaring te laten ondertekenen door hun ouders/voogd.

Met integratie van het Basis Nitrox Brevet (BND)

De opleiding BND is volledig geïntegreerd in de opleiding persluchtduiken, niveau 1*Duiker. Door deze integratie zal de theorie BND opgaan in de theorie van 1*Duiker en bijgevolg eveneens getoetst worden door middel van permanente evaluatie. Na het verwerven van de theoretische begrippen moet de BND nog nitroxoefenduiken uitvoeren. Verder beschouwt het NELOSduikonderricht het nitroxduiken als 'standaard' duiken. Het is een aanvulling op het persluchtduiken.

Start het hele jaar door dit in samenspraak met de duikschoolverantwoordelijke

Wat kost het?

Een basispakket van NELOS met alle nodige documenten kost € 40.

Het homologatiegeld dat we vragen wordt integraal doorstorten naar de nationale federatie NELOS die de brevetten uitreikt. Een 1-ster brevet kost € 120

Afhankelijk wanneer je start:

Aanvang tussen september - december (*) € 185 (lidgeld geldig tot december het jaar nadien)
OF
Aanvang tussen januari - juni (**) € 125 (lidgeld geldig tot december datzelfde jaar)

Excl. Homologatie (120 euro) en documentatietas (40 euro)

Wat krijg ik hiervoor in de plaats?

• De volledige zwembadopleiding + doopduiken. (excl. Inkom zwembad € 3)
• Lidgeld + duik sport verzekering bij “ARENA” voor 1 jaar.
• Inclusief de homologatie van het 1*duiker CMAS brevet .
• Starters-pakket en theorielessen voor het behalen van een 1*duiker CMAS brevet (wereldwijd erkend)
• Gebruik van flessen, ontspanners en jackets tijdens de trainingen
• Huren van duikmateriaal aan democratische prijzen.
• GRATIS flesvullingen
• Abonnement op “Hippocampus” (2 maandelijks duikmagazine)
• Login op de website (Toegang kalender - Forum - ... )
• Door de duikschool worden er bijna wekelijks club duiken georganiseerd.