Fauna & Flora

Zowel de Grevelingen als de Oosterschelde zijn zeearmen van de Schelde-Rijn delta. Door ingrepen van de mens door de eeuwen heen, maar vooral door de verschillende waterwerken die gezamenlijk de deltawerken worden genoemd, is hier een uniek natuurgebied ontstaan.

Dijken werden versterkt met stortsteen en basaltblokken, hierdoor is een gunstige leefomgeving ontstaan voor een enorme diversiteit aan onderwaterleven. De harde ondergrond biedt een hechtplaats voor veel planten en dieren, en in de ruimtes tussen de stenen kunnen kleine visjes en ongewervelden een schuilplaats vinden. Deze omgeving is ook voor veel dieren ook erg geschikt om zich voort te planten. Er zijn zelfs dieren die speciaal vanuit de Noordzee naar de Zeeuwse delta komen om zich hier voort te planten.
(Zie website: http://oud.digischool.nl/bi/onderwaterbiologie/html/frames/zeelandbiofra...)

Met ANEMOON in zee

Voor wie als 'waarnemer' met Stichting ANEMOON in zee gaat, zal een boeiende onderwaterwereld opengaan. Als waarnemer kunt u bijdragen aan de kennis en het behoud van het kwetsbare mariene milieu.
(Zie website: http://www.anemoon.org/anemoon)