Lidgelden

Ledenbijdrage

Duikschool ’t Zeepaardje ledenbijdrage loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het lidgeld is voor alle duikende leden hetzelfde, nadat het lid zijn medische fiche heeft binnengebracht bij het secretariaat.
De ledenbijdrage dient uiterlijk voor 15/01 betaald te zijn.

1e lid 2e lid zelfde adres
Duikende leden € 125 € 115Wat krijg je voor dit geld allemaal?

* Lidmaatschap van 1 jaar in Duikschool ‘t Zeepaardje vzw
* Bijdrage NELOS/CMAS
* Hippocamus 2 maandelijks tijdschrift van NELOS
* Verzekering ARENA (Wereldwijd)
* Mogelijkheid tot training en dit 2x per week op dinsdag en vrijdag van 21u30 tot 22u30.
* Huren van materiaal aan leden tarief.
* Deelname aan ALLE activiteiten en dit aan leden tarief.

Steunende leden

Deze formule is voor mensen niet wensen te duiken noch willen zwemmen, maar toch op één of andere manier lid willen zijn van de Duikschool 't Zeepaardje uit sympathie en willen bijdragen aan de werking van de club.
De ledenbijdrage dient uiterlijk op 15/01 betaald te zijn.

1e lid 2e lid zelfde adres
1e lid 2e lid zelfde adres
Steunende leden € 60 € 60Wat krijg je voor dit geld allemaal?

* Lidmaatschap van 1 jaar in Duikschool ‘t Zeepaardje vzw
* Deelname aan ALLE activiteiten en dit aan leden tarief.