GND

Vanaf 2* duiker kan je je vervolmaken tot een Gevorderd Nitrox duiker (GND)

Definitie:Een Gevorderd Nitrox Duiker (GND) mag met eender wel Nitroxmengsel duiken. Hij mag behalve zijn bodemmengsel eveneens één decompressiemengsel meenemen. Hij mag decompresseren met zuivere zuurstof op -4m diepte. Hij mag in beperkte mate versneld decompresseren.
In beperktemate decompresseren betekent:

  • Maximum 1 extra decompressiegas.
  • Versneld decompresseren wordt uitgevoerd met een nitroxcomputer welke instaat is om onder water over te schakelen naar dit decompressie gas.
  • De totale decompressietijd indien men zou decompresseren met het bodemmengsel bedraagd maximum 20 minuten. De versnelde decompressie zal dus deze 20 minuten doen inkorten. De maximum decompressietijd op het bodemmengsel moet vooraf kunnen bepaald worden met de nitroxcomputer waarmee versneld gaat gedecompresseerd worden.

De maximum decompressietijd op het bodemmengsel moet vooraf bepaald worden met de nitroxcomputer waarmee versneld gaat gedecompresseerd worden. Het is hem toegestaan om een heterogeen samengestelde duikploeg te leiden. Hij moet instaat zijn om een uitgebreide duikplanning op te stellen aan de hand van zijn nitroxcomputer en de veiligheidsmaatregelen die specifiek zijn voor het nitroxduiken op zijn niveau toe te passen.
Uiteraard blijven de rechten en plichten van zijn standaard NELOS-brevet of -titel van kracht.

Voorwaarden tot deelname
  • Lid zijn van een NELOS-club.
  • 2*D zijn.
  • Minimum 100 duiken gedaan hebben.
  • Basis-Nitrox-duiker zijn.
  • Medisch geschikt zijn.