KDD

De 3* duiker kan zich nog verder vervolmaken tot Kwalificatie diep duiker (KDD).

Een diep duiker:

 • Moet instaat zijn zelfstandig te duiken.
 • Is in staat duiken te leiden die geen uitzonderlijke moeilijkheidsgraad hebben (Bijv. geen duiken met volslagen beginnelingen,...) .
 • Is instaat te duiken te plannen en te leiden tot een diepte van maximum -60m.
 • Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren.
Voorwaarden tot deelname
 • Lid zijn van een NELOS-club.
 • 3*D zijn.
 • Minimum leeftijd: 18jaar.
 • Minimaal 40 duiken gedaan hebben sedert het behalen van het brevet 3*D.
 • Minimaal 60 duikuren hebben.
 • In totaal minimum 120 duiken gedaan hebben, waarvan...
 • 40 in zone 30.
 • 20 in zone 40.
 • 30 in zone 30 in zee.